Detalji o fotografiji
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2021

Vrsta:

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_3549130065.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.