Detalji o fotografiji
Myosoton aquaticum (L.) Moench

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Myosoton aquaticum (L.) Moench

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/myosoton-aquaticum.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.