Detalji o fotografiji
Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ39

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/petrorhagia-saxifraga.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.