Detalji o fotografiji
Sagina procumbens L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Sagina procumbens L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/sagina-procumbens.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.