Detalji o fotografiji
Beta trigyna Waldst. & Kit.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Beta trigyna Waldst. & Kit.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/berberis-thunbergii.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.