Detalji o fotografiji
Achillea asplenifolia Vent.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Achillea asplenifolia Vent.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/achillea-asplenifolia.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.