Detalji o fotografiji
Centaurea cyanus L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Centaurea cyanus L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

EP73

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/centaurea-cyanus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.