Detalji o fotografiji
Cirsium arvense (L.) Scop.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Cirsium arvense (L.) Scop.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/cirsium-arvense.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.