Detalji o fotografiji
Filago germanica (L.) Huds.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Filago germanica (L.) Huds.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/filago-germanica.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.