Detalji o fotografiji
Pulicaria vulgaris Gaertner

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Pulicaria vulgaris Gaertner

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR80

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/pulicaria-vulgaris.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.