Detalji o fotografiji
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/fallopia-convolvulus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.