Detalji o fotografiji
Adonis vernalis L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Adonis vernalis L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/adonis-vernalis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.