Detalji o fotografiji
Carex praecox Schreber

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Carex praecox Schreber

Identifikator:

Jacob Koopman

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/carex-bryzoides.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.