Detalji o fotografiji
Carex michelii Host

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Carex michelii Host

Identifikator:

Jacob Koopman

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/carex-michelii2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.