Detalji o fotografiji
Asaphidion flavipes (Linne, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Asaphidion flavipes (Linne, 1761)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/notiophilus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.