Detalji o fotografiji
Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2002

Vrsta:

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/dryopteris-filix-mas2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.