Detalji o fotografiji
Equisetum arvense L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Equisetum arvense L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/equisetum-arvense.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.