Detalji o fotografiji
Equisetum ramosissimum Desf.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Equisetum ramosissimum Desf.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/equisetum-ramosissimum.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.