Detalji o fotografiji
Anthelephila pedestris (Rossi, 1790)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Anthelephila pedestris (Rossi, 1790)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anthelephila-pedestris2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.