Detalji o fotografiji
Coraebus florentinus (Herbst, 1801)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Coraebus florentinus (Herbst, 1801)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/coraebus-florentinus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.