Detalji o fotografiji
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1873)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1873)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/acanthoscelides-pallidipennis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.