Detalji o fotografiji
Aphthona flava Guillebeau, 1894

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Aphthona flava Guillebeau, 1894

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/aphthona-flava.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.