Detalji o fotografiji
Chrysolina gypsophilae (Kuster, 1845)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Chrysolina gypsophilae (Kuster, 1845)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/chrysolina-gypsophilae.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.