Detalji o fotografiji
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ39

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/crioceris-duodecimpunctata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.