Detalji o fotografiji
Cryptocephalus strigosus Germar, 1824

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Cryptocephalus strigosus Germar, 1824

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cryptocephalus-strigosus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.