Detalji o fotografiji
Cryptocephalus decemmaculatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Cryptocephalus decemmaculatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cryptocephalus-decemmaculatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.