Detalji o fotografiji
Donacia marginata Hoppe, 1795

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Donacia marginata Hoppe, 1795

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/donacia-marginata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.