Detalji o fotografiji
Galeruca rufa Germar, 1824

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Galeruca rufa Germar, 1824

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/galeruca-rufa.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.