Detalji o fotografiji
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/labidostomis-longimana.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.