Detalji o fotografiji
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lachnaia-sexpunctata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.