Detalji o fotografiji
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/oulema-melanopus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.