Detalji o fotografiji
Timarcha corinthia Fairmaire, 1873

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Timarcha corinthia Fairmaire, 1873

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/timarcha-corinthia.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.