Detalji o fotografiji
Dasytes aeratus Stephens, 1829

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Dasytes aeratus Stephens, 1829

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dasytes-aeratus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.