Detalji o fotografiji
Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anthrenus-pimpinellae2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.