Detalji o fotografiji
Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/sphenophorus-abbreviatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.