Detalji o fotografiji
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ampedus-sanguinolentus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.