Detalji o fotografiji
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dorcus-parallelipipedus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.