Detalji o fotografiji
Anoxia orientalis (Krynicky, 1832)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Anoxia orientalis (Krynicky, 1832)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anoxia-orientalis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.