Detalji o fotografiji
Variimorda villosa (Schrank, 1781)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Variimorda villosa (Schrank, 1781)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/variimorda-villosa.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.