Detalji o fotografiji
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/mycetophagus-quadripustulatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.