Detalji o fotografiji
Anisoplia agricola (Poda, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Anisoplia agricola (Poda, 1761)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anisoplia-agricola.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.