Detalji o fotografiji
Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/copris-lunaris.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.