Detalji o fotografiji
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/onthophagus-ovatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.