Detalji o fotografiji
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ablattaria-laevigata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.