Detalji o fotografiji
Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/silvanus-bidentatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.