Detalji o fotografiji
Uleiota planata (Linnaeus, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Uleiota planata (Linnaeus, 1761)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/uleiota-planata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.