Detalji o fotografiji
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806)

Identifikator:

Momčilo Popović

Lokacija:

CR80

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anotylus-sculpturatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.