Detalji o fotografiji
Lathrobium laevipenne Heer, 1839

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Lathrobium laevipenne Heer, 1839

Identifikator:

Momčilo Popović

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lathrobium-laevipenne.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.