Detalji o fotografiji
Robinia hispida L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Robinia hispida L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR97

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/robinia-hispida.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.