Detalji o fotografiji
Pyrochroa coccinea (Linnaeus 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Pyrochroa coccinea (Linnaeus 1761)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/pyrochroa-coccinea2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.